Ajuntament de Canals::Galeria empresarial de la Província de València

El curs s'impartirà a Canals a "Ca Don José" els dies 19 i 20 de novembre de 16:00h a 20:00h.

El curs va dirigit a persones en actiu i/o fixes discontinus del sector. 

Els requisits són complimentar i adjuntar escanejat el DNI i una acreditació d'estar en actiu (última nòmina, contracte de treball o rebut d'autònom) a la web cdt.gva.es o per l'app de Centre de Turisme. 

També podrà inscriure's acudint a l'Ajuntament de Canals, al Departament d'ADL amb la documentació abans indicada.